• Hội nghị truyền hình
  • conference call - Hội nghị thoại -  Đàm thoại
  • Conference call - audio conference
  • video conference
  • Hội nghị truyền hình trực tuyến
THAM GIA HỘI NGHỊ
HỖ TRỢ:
Phía Nam
Phía Bắc
HOTLINE: 19001863

3 BƯỚC SỬ DỤNG WorldMEETING


Dang_ky ĐĂNG KÝ
Đăng ký dịch vụ hội nghị truyền hình (Doanh Nghiệp & Cá nhân)


Lap_lich LẬP LỊCH
Đăng nhập vào website www.worldmeeting.vn

Tạo phòng họp và gửi email/ tín nhắn SMS đến khách mời tham dự


Hop HỌP
Gọi đến (+84) 1900 1863 bấm Mã_phòng_họp
Hoặc
Hội nghị truyền hình trên web www.worldmeeting.vn