Lập lịch hội nghị

Lập lịch hội nghị hay còn gọi là tạo phòng họp trực tuyến
- Đăng nhập vào WorldMeeting.

Tên đăng nhập & Mật khẩu : Được cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

DangNhapWM

- Chọn mục Lập lịch

ChonLapLich

-Điền đầy đủ những thông tin yêu cầu như hình bên dưới.

Lưu ý : Những mục có (*) không được để trống.

NhapThongTin_LapLich

-Đặt lịch thành công. Hiển thị Mã phòng họp là : 58174

 

LapLichThanhCong

Khi đặt lịch họp thành công sẽ hiển thị ID(Mã phòng họp). Đồng thời hệ thống sẽ gửi Email và tin nhắn SMS gồm Mã phòng họpMật khẩu cho những người tham dự.

Email:

EmailLapLich

Tin nhắn SMS

SMS_hoi_nghi_truyen_hinh

Để xem hoặc Lập lịch lại những phòng họp đã tạo vào Tìm kiếm hội nghị

TimKiemHoiNghi

Leave a reply