Những chức năng cơ bản trong hội nghị truyền hình WorldMEETING

hoi_nghi_iconNhững vùng chức năng trong hội nghị truyền hình WorldMEETING

KhungChucNangWM

Khu vực Chức năng

1

Menu chia sẻ Desktop, Webcam và âm thanh

2

Khu vực quản lý thành viên. Người quản trị cuộc họp có thể cho tham gia hoặc mời ra khỏi phòng hay trao quyền diễn thuyết, trình chiếu…

3

Khu vực quản lý âm thanh của khách mời. Người quản trị có quyền mute hoặc unmute khách mời tham dự.

4

Khu vực trình chiếu, diễn thuyết. Cho phép người quản trị hoặc thành viên được ủy quyền tải file và trình chiếu.

5

Khu vực chia sẽ video, webcam của các thành viên tham dự.

6

Khu vực các thành viên tham dự chat, trao đổi chung hoặc riêng một thành viên.

hoi_nghi_iconChia sẽ video/webcam

ShareWebcam

Bước Thực hiện

1

Chọn vào biểu tượng webcam

2

Chọn chuẩn video, tùy vào đường truyền mà chọn chuẩn video cho phù hợp.

3

Bấm biểu tượng để share video.

Leave a reply