Tham gia Hội nghị

I. Hội nghị chỉ thoại, đàm thoại qua điện thoại di động/cố định

Trong nước :

Dùng chung cả thuê bao Di động/Cố định và Worldfone
Gọi đến 19001863 bấm Mã_hội_nghị

Ngoài nước :

Di động và cố định thuê bao của các Telco nước ngoài: Gọi đến +8419001863 bấm Mã_hội_nghị

Đối với thuê bao Worldfone: Gọi đến 19001863 bấm Mã_hội_nghị.

II. Hội nghị truyền hình, trình chiếu trên web www.worldmeeting.vn

1. Đối với khách mời tham dự:

Nhập họ tên, Mã phòng họp,Mật khẩu và chọn Tham gia ngay

KhachMoiThamDuWM

2. Đối với chủ phòng họp:

-Đăng nhập Thành viên

DangNhapWM

-Nhập Họ TênMã phòngMật khẩu để tham gia hội nghị.

DangNhapThamGiaHoiNghi

Chọn Allow để tham gia hội nghị

ChapNhanThamGiaHoiNghi

Những vùng chức năng trong hội nghị truyền hình WorldMEETING

KhungChucNangWM

Khu vực Chức năng

1

Menu chia sẻ Desktop, Webcam và âm thanh

2

Khu vực quản lý thành viên. Người quản trị cuộc họp có thể cho tham gia hoặc mời ra khỏi phòng hay trao quyền diễn thuyết, trình chiếu…

3

Khu vực quản lý âm thanh của khách mời. Người quản trị có quyền mute hoặc unmute khách mời tham dự.

4

Khu vực trình chiếu, diễn thuyết. Cho phép người quản trị hoặc thành viên được ủy quyền tải file và trình chiếu.

5

Khu vực chia sẽ video, webcam của các thành viên tham dự.

6

Khu vực các thành viên tham dự chat, trao đổi chung hoặc riêng một thành viên.

Leave a reply