Yamaha YVC-1000EX

SẢN PHẨM

Yamaha YVC-1000EX

Liên hệ
  • Micro mở rộng của Yamaha YVC-1000
  • Pickup micro: 5m

Thông tin chi tiết
Thông số kĩ thuật